Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD) yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) olarak yayımlanan uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide bilimsel araştırma ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan sosyal bilimler alanındaki araştırma makalesi, derleme makale ve olgu sunumu makaleleri yayınlanır.