Covid-19 pandemisi nedeniyle, günümüzde hızlı ama güvenilir bilgi paylaşımının önemi, bilimsel dergilerin buradaki rolü ve sorumluluğu bir kez daha aşikâr olmuştur. Bununla beraber hızlı iletişim adına yayın süreçlerinde yeterli titizlik gösterilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) konuya ilişkin bir bildiri yayınlamıştır. Burada uluslararası yayıncılık standartlarına vurgu yapmış, çalışmaların yayınlanmasında iyi raporlama kılavuzlarının kullanılmasının ve çalışma kısıtlılıklarının verilmesinin öneminin altını çizmiştir.

Söz konusu bildiriye ulaşmak için https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/ adresini ziyaret edebilirsiniz.