Ana Makale içeriği

Özet

 Bu çalışmada, Irak’ta ortaöğretim birinci kademede okutulmak üzere hazırlanan Türkçe 1., 2. ve 3.  sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki on adet metin ve bu metinlerin görselleriyle uyumu incelenmiştir. İncelenen kitaplarda Türkçe Ders Kitabı 1’in 2019 yılında yayımlanmış 5. baskısı, Türkçe Ders Kitabı 2’nin 2019’da çıkan 2’nci baskısı ve 2019’da yayımlanan Türkçe Ders Kitabı 3’ün yine ikinci baskısı incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup veriler ise dokuman analiz yöntemiyle toplanmıştır. Ayrıca veriler nitel içerik analizine tâbi tutularak inceleme yöntemi ile çözümlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Türkçe eğitimi Irak'ta Türkçe eğitimi ders kitapları metin ve görseller

Makale Detayları