Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışma, Helen Roma felsefesinin en etkili okullarından olan Stoacı Okulu ve bu okulun başlıca düşünürlerini; bilgelik, erdem ve doğayla ilişkileri bakımından inceleme amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışmada, Stoacı okulun kendilerinden önceki İlk Çağ doğa filozofları ile Platon, Sokrates ve Aristoteles etkisi hissedilen düşüncelerinde, en etkili çalışma alanlarından olan etik öğretilerinin nasıl geliştirildiği ve bilgelik, akıl ve doğa ilişkisi içinde insanın kendi doğasıyla dışsal doğayı uyumlu hâle getirme çabalarının izleri sürülmeye çalışacaktır. Özellikle Roma Stoacılığının etkisinin belirgin hâle geldiği son dönemlerde gerek yaşamları gerekse düşünceleri aracılığıyla bu döneme katkı sağlayan ünlü Stoik düşünürlerin düşünceleri doğa, akıl, bilgelik, erdem açısından ele alınıp değerlendirilecektir. Dinginlik ve ölçülülüğün öne çıkarıldığı temel erdemler vasıtasıyla insanın doğayla nasıl bütünleşip onun bir parçası olmaya yönlendirildiği temel metinler aracılığıyla aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Stoa Okulu, Bilgelik, Epiktetos, Seneca, Marcus Aurelius

Makale Detayları