Açık Erişim Beyanı

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, akademik çalışmalarda açık erişime bağlılığını ifade eder. Dergimizde yayımlanan bütün makale ve diğer eserlere ulaşım yayın tarihinden itibaren açıktır. Makale ve benzer eserleri indirerek kullanmak isteyenlerden hiçbir biçimde ücret talep edilmez.

Dergimiz, açık erişim beyanı ile Budapeşte Açık Erişim Girişimi tarafından önerilen tanımı kabul etmektedir:

Açık Erişim, “[hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün], İnternet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olmasıdır. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisi ve bu alandaki tek telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol sahibi olabilmeleri, gerektiği gibi tanınmalarının ve alıntılanmalarının sağlanması için, yazarlara verilmelidir.